Jump to content

User talk:דולב

From Wikimania 2011 • Haifa, Israel
Latest comment: 13 years ago by DrorK in topic תאריך

תודה

על העזרה. Deror avi 17:33, 17 July 2010 (UTC)Reply

No problemo. Dolev (talk) 18:49, 17 July 2010 (UTC)Reply
אתה רוצה לסייע בעוד נושאים?
אם מתאים לך יש מחר פגישה בעניין. Deror avi 19:19, 17 July 2010 (UTC)Reply
Tomorrow at 20:00 in TA? Maybe I'll come. Send me an email with your cell number, so I'll be able to find you. Dolev (talk) 19:39, 17 July 2010 (UTC)Reply
תתקשר אלי, אין לי את הטלפון שלך. Deror avi 11:57, 19 July 2010 (UTC)Reply

מטבע

סימול המטבע הוא לפני המספר. Deror avi 07:05, 3 August 2010 (UTC)Reply

הסימן ₪ אכן מופיע בצמוד לצד השמאלי של המספר, אך NIS, כמו ש"ח, הם ראשי תיבות שאינם מוצמדים למספר, אלא מופיעים כחלק רציף מהמשפט. כמו שלא נכתב "The price is New Israeli Shekels 10", כך לא נכתוב "The price is NIS 10".‏
Dolev (talk) 16:31, 3 August 2010 (UTC)Reply
מקובל בשפה האנגלית לסמל את שם המטבע לפני הכיתוב ולכן נכתוב באנגלית את סימן הדולר, סימן הלישט, סימן היורו, וגם את קיצור האותיות של המטבע (NIS) לפני המספר. Deror avi 07:56, 4 August 2010 (UTC)Reply
איך שתרצה. לא אשנה עוד את עיצוב המחירים. Dolev (talk) 16:09, 4 August 2010 (UTC)Reply
אני לא בא להתווכח איתך, אבל יש דברים שאני יודע היטב (בין היתר עבדתי כמתרגם משפטי). Deror avi 11:32, 8 August 2010 (UTC)Reply

תאריך

היי, יש כמה תקנים באנגלית שנראים לא-הגיוניים, אבל משום-מה דוברי אנגלית מקפידים עליהם מאוד. אחד מהם זה כתיבת התאריך. גם בעניין הזה יש יריבות בין ארה"ב לשאר האימפריה הבריטית. הבריטים (וגם האוסטרלים, הודים וכו') כותבים את היום, את החודש ואז את השנה. אפשר לכתוב את המספר סתם, ואפשר לכתוב 1st of January, 2011 (כלומר, אם כותבים את המספר כמספר סודר, צריך לכתוב אחריו of). האמריקנים כותבים תמיד את החודש ראשון: January 1, 2011. הם אף פעם לא כותבים 1st, 2nd כשהם כותבים את התאריך (אף על-פי שהם יגידו January first). אני מציע שנלך לפי השיטה הבריטית הפשוטה, כלומר, יום במספר פשוט, השם המלא של החודש ואז שנה בארבע ספרות. זה גם מתאים להרגלים של רוב הקוראים (כולל אלה שאינם דוברי אנגלית ילידיים, ובשפותיהם כותבים קודם כול את היום), וגם פחות מבלבל (קל לראות לאן כל מספר שייך). DrorK 12:22, 7 February 2011 (UTC)Reply

אתה מתכוון כמו התאריך בחתימה? בסדר. Dolev (talk) 17:20, 7 February 2011 (UTC)Reply
כמו התאריך בחתימה שלי. שים לב שהאפשרויות של מדיה-ויקי נותנות כמה סטנדרטים מקובלים לכתיבת תאריך, אבל חלק מהן לא מקובלות באנגלית (ההנחה היא שבממשק האנגלי משתמשים גם אנשים ממדינות שאינן דוברות אנגלית, ויש להם הרגלים אחרים). בחתימה שלי התאריך כתוב כמו שהצעתי, ואני חושב שזו הדרך הכי פשוטה שתגרום למה שפחות בלבול. תודה. DrorK 15:55, 11 February 2011 (UTC)Reply